Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì họp báo Công bố kết quả bầu cử