Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và đoàn đại biểu dân tộc thiểu số vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Xem với cỡ chữ
Sáng 3.12, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng dẫn đầu Đoàn đại biểu Đại hội toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 đã  vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 trong Khu di tích Phủ Chủ tịch.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và các đại biểu thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với công lao của Người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước, dẫn dắt Đảng và Nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang. Thực hiện di nguyện thiêng liêng của Bác, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khẳng định, thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu, đồng bào các dân tộc thiểu số đã cùng đồng bào cả nước chung sức, chung lòng, phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng dâng hương tại Nhà 67 trong Khu di tích Phủ Chủ tịch
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cho cá ăn tại ao cá Bác Hồ

Theo chương trình, 1.600 đại biểu là những người con ưu tú của các dân tộc thiểu số từ khắp mọi miền của đất nước, đại diện cho hơn 14 triệu đồng bào các dân tộc thiểu số trong cả nước hội tụ về Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020, diễn ra từ ngày 2-4.12, để báo công với Đảng, với Bác Hồ kính yêu.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và các đại biểu dân tộc thiểu số chụp ảnh lưu niệm tại Nhà sàn

+ Trước đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng dẫn đầu Đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm Bắc Sơn, thành phố Hà Nội.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và đoàn đại biểu dân tộc thiểu số viếng các anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm liệt sỹ Bắc Sơn

Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội bày tỏ xúc động và khẳng định, đồng bào các dân tộc thiểu số nguyện một lòng sắt son theo Đảng, quyết tâm thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ muôn vàn kính yêu: "Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau... Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt".

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và đoàn đại biểu dân tộc thiểu số viếng các anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm liệt sỹ Bắc Sơn
Tin và ảnh: Q.Khánh