Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico