Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Vụ trưởng Vụ châu Á, châu Đại Dương Bộ Ngoại giao Cuba Alberto Blanco Silva