Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn cán bộ và đại biểu cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Bắc Kạn