Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu dự Phiên họp toàn thể của Ủy ban Tư pháp