Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu dự Lễ kỷ niệm 75 năm truyền thống trường Đại học Giao thông vận tải 

Xem với cỡ chữ
Ngày 18.11, Trường Đại học Giao thông vận tải đã tổ chức Lễ kỷ niệm 75 Ngày truyền thống (15.11.1945 – 15.11.2020) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tới dự.

75 năm qua, kể từ những ngày đầu mới khai giảng lại Trường Cao đẳng Công chính theo sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm sơ tán tại Mai Sưu, đội TS73 tham gia khảo sát mở đường đến nay, các thế hệ thầy và trò trường Đại học Giao thông Vận tải luôn đoàn kết, phấn đấu khắc phục khó khăn, nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, thi đua dạy tốt - học tốt - nghiên cứu khoa học tốt.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho trường Đại học Giao thông vận tải

Trường Đại học Giao thông vận tải đã cung cấp cho đất nước một đội ngũ kỹ sư hùng hậu, các cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý có trình độ đại học và trên đại học; có nhiều công trình nghiên cứu khoa học có giá trị góp phần giải quyết những vấn đề cấp thiết của thực tiễn, giúp ngành giao thông vận tải nước ta đi tắt, đón đầu, hoà nhập và phát triển cùng với giao thông vận tải khu vực.

Đặc biệt, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, các thế hệ thầy và trò nhà trường đã có nhiều cống hiến đặc biệt xuất sắc, cùng với bộ đội khảo sát mở đường xây dựng nhiều tuyến đường phục vụ chiến đấu, trong đó có tuyến đường vận tải chiến lược: đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại, góp phần thực hiện quyết tâm “Tất cả vì miền Nam ruột thịt, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”.

Tại buổi lễ, thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho trường Đại học Giao thông vận tải.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải trong suốt thời gian qua.

Lĩnh vực giao thông vận tải có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay khi Đảng ta xác định tiếp tục thực hiện 3 đột phá chiến lược, trong đó có "đẩy mạnh thực hiện đột phá chiến lược về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ với một số công trình hiện đại, bảo đảm hiệu quả tổng hợp và tính hệ thống, nhất là mạng lưới giao thông". Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, để giao thông vận tải hoàn thành được vai trò của mình, phải có đội ngũ những cán bộ quản lý tinh thông, những kỹ sư giỏi và trường Đại học Giao thông vận tải có vị trí nòng cốt, hàng đầu trong việc đào tạo đội ngũ này.

Để hướng tới mục tiêu mô hình đại học đa ngành về kỹ thuật, công nghệ và kinh tế, Đại học Giao thông vận tải trở thành đại học trọng điểm, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững ngành giao thông vận tải và đất nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị Nhà trường cần tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, cần quán triệt sâu sắc hơn nữa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, đặc biệt là Nghị quyết 29, Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XI) về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam theo nhu cầu phát triển của xã hội, nâng cao chất lượng theo yêu cầu chuẩn hóa,  hiện đại hoá, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế; đưa nội dung, tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng vào triết lý và nội dung giáo dục, tạo sự chuyển biến một cách mạnh mẽ chất lượng giáo dục - đào tạo.

Tăng cường đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, yêu chủ nghĩa xã hội, lòng nhân ái, tính cộng đồng cho cán bộ, giảng viên, sinh viên; đào tạo ra con người phát triển toàn diện, có sức khỏe, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của đất nước trong giai đoạn cách mạng mới; thực sự trở thành động lực quan trọng phát triển ngành giao thông vận tải và kinh tế - xã hội, góp phần đưa nước ta phát triển bền vững, bắt kịp sự phát triển của các nước tiên tiến trên thế giới.

Cùng với đó, cần tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác giữa Nhà trường với các đối tác trong nước và quốc tế, với các doanh nghiệp để học hỏi những phương thức quản trị hiện đại, nâng cao chất lượng giảng viên và người học. Phải gắn đào tạo với nhu cầu của xã hội, của doanh nghiệp; thực hiện nguyên lý học phải đi đôi với hành, lý thuyết phải gắn liền với thực tiễn.

Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với vị trí là trường đại học hàng đầu trong lĩnh vực giao thông vận tải, tập thể thầy và trò trường Đại học Giao thông vận tải sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, đoàn kết, sáng tạo đưa Nhà trường phát triển lên tầm cao mới, có những đóng góp to lớn hơn, hiệu quả hơn trong công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Quỳnh Chi