Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu dự hội nghị tổng kết Ủy ban Tư pháp 

Xem với cỡ chữ
Sáng 23.3, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga, Ủy ban Tư pháp đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu dự Hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho biết, trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Lãnh đạo Quốc hội; sự phối hợp, hợp tác của các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, các cơ quan, tổ chức trong bộ máy nhà nước và hệ thống chính trị, Ủy ban Tư pháp đã luôn nỗ lực, triển khai toàn diện các mặt công tác và đổi mới phương thức hoạt động để tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả, tiến độ công việc; nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phát huy dân chủ, chủ động, sáng tạo trong tổ chức công việc, bảo đảm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Ủy ban. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu tại hội nghị  

Bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, hoạt động của Ủy ban Tư pháp vẫn còn những vấn đề cần tổng kết, rút kinh nghiệm nhằm tiếp tục hoàn thiện hơn, nhất là đối với công tác giám sát của Ủy ban như: việc theo dõi, đôn đốc thực hiện kiến nghị sau giám sát; công tác giám sát văn bản quy phạm pháp luật… còn hạn chế; phương thức giám sát còn bất cập... Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp đề nghị, các đại biểu đánh giá rõ hơn kết quả đạt được; phân tích những tồn tại, hạn chế về tổ chức và hoạt động của Ủy ban trong nhiệm kỳ; đồng thời, kiến nghị, đề xuất những giải pháp tăng cường, nâng cao hơn nữa năng lực, chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban, bảo đảm tính chuyên sâu trong thực hiện nhiệm vụ.

Trình bày báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, chất lượng thành viên và bộ máy giúp việc của Ủy ban tiếp tục được bảo đảm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cơ cấu thành viên Ủy ban và bộ máy giúp việc là điều kiện quan trọng bảo đảm chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban trong công tác lập pháp, giám sát và tham mưu cho Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định các vấn đề quan trọng trong lĩnh vực tư pháp.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga phát biểu khai mạc hội nghị  

Công tác xây dựng pháp luật được tiến hành bài bản, nghiêm túc, bảo đảm thận trọng, khách quan, vì lợi ích chung, đồng thời kiên quyết chống các biểu hiện lợi ích nhóm, cục bộ. Thực tế cho thấy, các dự án luật, nghị quyết do Ủy ban Tư pháp chủ trì thẩm tra, chỉnh lý đều được xem xét kỹ cả về nội dung và kỹ thuật văn bản, qua đó, chất lượng được nâng lên rõ rệt từ kết cấu, bố cục đến nội dung các điều khoản so với dự thảo ban đầu. Hầu hết các ý kiến của Ủy ban đều được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan hữu quan tán thành, ủng hộ và đánh giá cao. Các luật, nghị quyết thuộc lĩnh vực do Ủy ban Tư pháp phụ trách sau khi được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua đều đáp ứng yêu cầu về chất lượng, bảo đảm cụ thể, chi tiết, có tính khả thi, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Công tác giám sát tiếp tục được chú trọng. Thông qua hoạt động giám sát, Ủy ban Tư pháp đã làm rõ được những tồn tại, hạn chế đối với từng nội dung giám sát và trách nhiệm của các cơ quan liên quan, kịp thời kiến nghị những giải pháp nhằm chấn chỉnh, khắc phục. Đáng chú ý là một số phiên giải trình do Ủy ban tổ chức đã thẳng thắn đề cập đến vấn đề có tính thời sự, được xã hội, các đại biểu Quốc hội, cử tri quan tâm, đánh giá cao, góp phần giảm tải nội dung chất vấn tại các kỳ họp Quốc hội…

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Mạnh Cường trình bày báo cáo tổng kết công tác của Ủy ban nhiệm kỳ 2016 - 2021  

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản đồng tình với báo cáo tổng kết công tác của Ủy ban Tư pháp và cho rằng, trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban đã góp phần nâng cao niềm tin của cử tri, Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Các đại biểu mong muốn, trong nhiệm kỳ tới, Ủy ban Tư pháp sẽ kế thừa, phát huy những kết quả hoạt động của nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIV và các khóa trước; có bước phát triển mới, khẳng định vai trò, vị trí của Ủy ban trong hoạt động chung của Quốc hội, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định, góp phần quan trọng hoàn thiện chính sách, pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự, dân sự, hành chính; về tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp và phòng, chống tham nhũng.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết công tác của Ủy ban Tư pháp nhiệm kỳ 2016 - 2021  

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng, Hội nghị tổng kết công tác có ý nghĩa rất quan trọng, là dịp để Ủy ban Tư pháp nhìn lại kết quả hoạt động từ đầu nhiệm kỳ đến nay nhằm đánh giá, khẳng định những việc đã làm được, những việc chưa làm được; trao đổi kinh nghiệm hoạt động Quốc hội nói chung, trong đó có hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách của Ủy ban Tư pháp. Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực, trách nhiệm của Ủy ban, Thường trực Ủy ban và từng thành viên Ủy ban đã từng bước đổi mới phương thức hoạt động, triển khai toàn diện các mặt công tác, qua đó, đã bảo đảm phúc đáp yêu cầu của công tác lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng thuộc lĩnh vực tư pháp và phòng, chống tham nhũng. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, các thành viên Ủy ban chuẩn bị các công việc cần thiết để tham gia Kỳ họp thứ Mười một đầy đủ; đồng thời, đặc biệt quan tâm, chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Tin Thanh Chi; Ảnh: Hồ Long