Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu dự Hội nghị Cộng tác viên toàn quốc Báo Đại biểu Nhân dân 2018