Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dự Phiên họp toàn thể Ủy ban Quốc phòng và An ninh 

Xem với cỡ chữ
Chiều 27.7, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương và nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ đã dự Phiên họp toàn thể lần thứ Nhất của Ủy ban Quốc phòng và An ninh. Phiên họp do Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới chủ trì.

Tham dự Phiên họp có đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Công tác đại biểu.

Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu chỉ đạo tại phiên họp

Phát biểu khai mạc, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới chúc mừng 41 đại biểu Quốc hội vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn làm thành viên của Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời mong muốn, các thành viên phát huy tối đa trí tuệ, tâm huyết, đóng góp ý kiến để hoàn thành trọng trách của Ủy ban trong nhiệm kỳ.

Phát biểu tại phiên họp, thay mặt Lãnh đạo Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương bày tỏ vui mừng tham dự phiên họp toàn thể thứ nhất của Ủy ban; đánh giá cao những kết quả đạt được của Ủy ban Quốc phòng và An ninh trong nhiệm kỳ Quốc hội Khoá XIV.

Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới phát biểu khai mạc phiên họp

Phó Chủ tịch Quốc hội nhất trí với dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2021 và dự kiến phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm của Ủy ban Quốc phòng và An ninh; đồng thời, đề nghị Thường trực Ủy ban và nhất là những thành viên Ủy ban đã tham gia Quốc hội nhiệm kỳ trước quan tâm, hỗ trợ các thành viên mới nhanh chóng tiếp cận công việc, cách thức làm việc của Quốc hội, của Ủy ban để cùng hoàn thành nhiệm vụ chung.

Các lĩnh vực phụ trách của Ủy ban Quốc phòng và An ninh có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước. Do đó, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Ủy ban Quốc phòng và An ninh cần quán triệt đầy đủ quan điểm, chủ trương của Đảng về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nắm chắc tình hình thực tiễn để kịp thời tham mưu cho Quốc hội trong việc thể chế hóa các quan điểm của Đảng, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

Toàn cảnh phiên họp

Bên cạnh đó, Ủy ban cần nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, đầu tư nghiên cứu, phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ tập thể của Ủy ban, Thường trrực Ủy ban và từng thành viên Ủy ban. Nắm vững chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao, thực hiện nghiêm nguyên tắc làm việc tập thể, công tâm khách quan; xây dựng chi bộ, tổ đảng trong sạch vững mạnh, nội bộ Ủy ban và Thường trực Ủy ban vững mạnh toàn diện, đoàn kết thống nhất. Nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương trao nghị quyết cho các Phó chủ nhiệm, Uỷ viên thường trực, Uỷ viên chuyên trách Uỷ ban Quốc phòng và An ninh
Ảnh: Nhật Trường

Với Vụ Quốc phòng và An ninh, phải quan tâm xây dựng, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt để hoàn thành nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Ủy ban.

Nguyễn Thuý