Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Xem với cỡ chữ
Chiều 29.9, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Quốc hội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển làm Trưởng đoàn đã làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và phương hướng nhiệm vụ trong giai đoạn 2021 – 2025.

Cùng dự cuộc làm việc có các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Sỹ Thanh; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng…

Báo cáo với Đoàn công tác của Quốc hội về thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong 18/21 chỉ tiêu đã có đánh giá sơ bộ có 14/18 chỉ tiêu đạt, 4 chỉ tiêu không đạt và 3/21 chỉ tiêu chưa có thông tin. Tốc độ tăng trưởng kinh tế liên tục gia tăng và đạt mức cao trong 2 năm gần cuối nhiệm kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân giai đoạn 2016 – 2020 ước đạt dưới 4%, giảm mạnh so với giai đoạn 2011 – 2015; tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) giai đoạn 2016 – 2019 đạt khá cao, ở mức bình quân 6,8%, dự kiến bình quân 5 năm (2016 – 2020) tốc độ tăng trưởng đạt khoảng 5,8%.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chất lượng tăng trưởng được nâng lên, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, quy mô, tiềm lực, sức cạnh tranh của nền kinh tế được nâng lên rõ rệt. Mô hình tăng trưởng dần chuyển dịch từ chiều rộng sang chiều sâu, chất lượng tăng trưởng được nâng cao; giảm dần sự phụ thuộc vào khai thác tài nguyên thiên nhiên, xuất khẩu thô, lao động giá rẻ. Cơ cấu các ngành, lĩnh vực chuyển dịch đúng hướng, lĩnh vực công nghiệp đã giảm tỷ trọng của ngành khai khoáng, tăng tỷ trọng ngành chế biến, chế tạo; công nghiệp hỗ trợ từng bước được hình thành và phát triển. Ngành nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, hữu cơ được chú trọng, từng bước chuyển đổi sang cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao…

Dự kiến, mục tiêu phát triển đến năm 2025 là bảo đảm tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đến năm 2025 đưa Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác định sẽ đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; phát triển nền kinh tế số. Đẩy mạnh phát triển vùng và liên kết vùng, phát triển khu kinh tế; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ và đổi mới mạnh mẽ phát triển đô thị, gắn phát triển đô thị và nông thôn…

Tại cuộc làm việc, Đoàn công tác của Quốc hội cũng đã nghe đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và phương hướng nhiệm vụ trong giai đoạn 2021 – 2025.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đánh giá cao những kết quả Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã làm được trong thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và phương hướng nhiệm vụ trong giai đoạn 2021 – 2025.
Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhiều yếu tố bất định song nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực trong giai đoạn 2016 -2020.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng thẳng thắn chỉ ra, kết quả phát triển kinh tế - xã hội trên nhiều mặt vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và thiếu tính bền vững. Tăng trưởng kinh tế thấp hơn mục tiêu đề ra, chưa thu hẹp được khoảng cách với các nước trong khu vực; các đột phá chiến lược và cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng chưa có những bứt phá lớn…

Cơ bản nhất trí với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2025, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần đánh giá kỹ hơn những tác động của đại dịch Covid - 19 để đưa ra những dự báo hợp lý, sát với thực tế. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, theo Phó Chủ tịch Quốc hội, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam và sức mạnh toàn dân tộc, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với xã hội. 

TIn và ảnh: Trung Thành