Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu dự Đại hội Công đoàn Văn phòng Quốc hội lần thứ IX