Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dự phiên họp toàn thể lần thứ Nhất Ủy ban Pháp luật