Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải vận động bầu cử tại tỉnh Quảng Nam 

Xem với cỡ chữ
Ngày 12.5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và những người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV thuộc đơn vị bầu cử số 3 tỉnh Quảng Nam đã tiếp xúc cử tri vận động bầu cử. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu hội trường Tỉnh ủy Quảng Nam đến hơn 100 điểm cầu cấp huyện, cấp xã.

Đơn vị bầu cử số 3 tỉnh Quảng Nam (6 huyện Tam Kỳ, Núi Thành, Tiên Phước, Nam Trà My, Bắc Trà My, Phú Ninh) gồm các ứng cử viên: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức Hải; Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Phan Thái Bình; Trưởng Phòng Thông tin – Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Thị Điểm; Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Nam Trà My Nguyễn Thị Hải. 

	Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp thu, trao đổi các nội dung cử tri đề xuất
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp thu, trao đổi các nội dung cử tri đề xuất

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động, bày tỏ vinh dự được giới thiệu ứng cử tại tỉnh Quảng Nam, địa phương có truyền thống cách mạng trung dũng, kiên cường, giàu bản sắc văn hoá đặc sắc và đã nỗ lực bứt phá vươn lên trở thành một trong 16 tỉnh cân đối được ngân sách, có đóng góp cho Trung ương, có hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, khu Kinh tế mở Chu Lai.

Các ứng cử viên thể hiện quyết tâm nếu được cử tri tín nhiệm, bầu làm đại biểu Quốc hội sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành vai trò, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội cũng như các nhiệm vụ trên cương vị công tác. 

Trong chương trình hành động của mình, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cam kết sẽ tập trung nghiên cứu chuyên sâu, đề xuất các giải pháp đổi mới về phát triển kinh tế, xã hội, tạo môi trường thuận lợi, tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19 và các rào cản pháp lý, thủ tục hành chính phiền hà. Về lĩnh vực tài chính – ngân sách, sẽ  tăng cường các giải pháp huy động các nguồn lực trong xã hội cùng ngân sách Nhà nước để xây dựng nền tài chính quốc gia bền vững, kiểm soát chặt chẽ nợ công, bội chi ngân sách, đảm bảo an ninh, an toàn nền tài chính quốc gia, ưu tiên bố trí vốn cho các công trình trọng điểm quốc gia trong lĩnh vực giao thông, các chương trình phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và đặc biệt chương trình mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Chú ý việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội... .

Nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định, sẽ quan tâm, kiến nghị việc xây dựng cơ chế phát triển, kêu gọi thu hút các nhà đầu tư phát triển khu kinh tế mở Chu Lai, phát triển vùng Đông, đô thị Tam Kỳ, Hội An, chú ý tới khu vực miền núi, xây dựng nông thôn mới, thực hiện chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, liên kết các tỉnh bạn trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung...

		Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử
Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử

Cử tri các địa phương đánh giá chương trình hành động của các ứng cử viên hết sức sâu sắc, thuyết phục và bao quát được những vấn đề mà đất nước và địa phương đang đặt ra. Cử tri tin tưởng, nếu trúng cử, các đại biểu sẽ phát huy được khả năng, kinh nghiệm, trí tuệ, đóng góp vào hoạt động của Quốc hội, xây dựng các đạo luật, các chủ trương, chính sách quan trọng nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn những nguyện vọng chính đáng của cử tri. Đồng thời mong muốn, các đại biểu tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến xác đáng đối với những quyết sách lớn của Trung ương, đặc biệt là những quyết sách chiến lược trong phát triển kinh tế, xã hội có tính chất lâu dài, bền vững.

Các cử tri cũng kiến nghị, cần làm tốt công tác giám sát thực thi các chính sách được ban hành, cần giám sát ở mức cao hơn, quyết liệt hơn, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri. Tiếp tục quan tâm xây dựng các cơ chế chính sách mới để ưu tiên thúc đẩy miền núi, vùng sâu, vùng xa phát triển, nhất là giúp tăng thu nhập và nâng cao mức sống người dân, giảm dần khoảng cách giữa miền núi và đồng bằng. Thúc đẩy nhanh việc thực hiện chính sách cải cách tiền lương, xem xét nâng mức phụ cấp đối với đội ngũ cán bộ bán chuyên trách cấp xã.

Thay mặt các ứng cử viên, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp thu các ý kiến phát biểu của cử tri; khẳng định, các ứng cử viên sẽ tiếp thu hoàn chỉnh chương trình hành động, bởi đây là những vấn thực tiễn đời sống nhân dân đặt ra cho mỗi ứng cử viên đại biểu Quốc hội, từ đó, tiếp tục suy nghĩ, có đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước, của quê hương Quảng Nam.

Trao đổi làm rõ các vấn đề cử tri nêu ra, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho rằng, hiện nay, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương,Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 107/NQ-CP về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 27. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, cân đối ngân sách nhà nước năm 2020 gặp khó khăn, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 122/2020 quy định chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và lương hưu từ ngày 1.7.2020. Theo định hướng, chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện chính sách cải cách tiền lương trên cơ sở tính toán bảo đảm được các yêu cầu về nguồn lực. Trong đó, sẽ chú ý đến những bất cập trong hệ thống tiền lương hiện nay, nhất là những vấn đề liên quan đến cán bộ kháng chiến, của những người về hưu trước năm 1993; lương của đội ngũ cán bộ cấp cơ sở, chính sách đối với người có công và một số chính sách xã hội khác.

“Trách nhiệm của Quốc hội là sẽ xem xét, thông qua những vấn đề liên quan đến chế độ chính sách phù hợp với tình hình mới, đặc biệt, bố trí đủ nguồn lực để thực hiện chính sách cải cách tiền lương…”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết.

Tin: Thanh Hải - Ảnh: ITNE