Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Quảng Trị