Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự Phiên họp toàn thể Ủy ban Kinh tế