Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Đại sứ Argentina tại Việt Nam