Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao Cuba