Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh Bình Định 

Xem với cỡ chữ
Ngày 4.5, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ và Đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ và Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Định về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tham gia Đoàn công tác có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia Hà Thị Nga...

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh Bình Định

Báo cáo với Đoàn công tác, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long cho biết, tính đến thời điểm này, tỉnh đã công bố, niêm yết danh sách chính thức và tiểu sử của 13 người đang công tác và sinh hoạt tại địa phương đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và 95 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. Ủy ban bầu cử huyện, thị xã, thành phố đã ban hành Nghị quyết công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện, thị xã, thành phố là 609 người và 6.319 người ứng cử đại biểu HĐND xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2021 - 2026. Để bảo đảm về cơ sở vật chất, các điểm bầu cử, UBND tỉnh đã thành lập 3 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội và 19 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố 110 Ban bầu cử; UBND xã, phường, thị trấn 1.162 Ban bầu cử; UBND 159 xã, phường, thị trấn thành lập 1.236 tổ bầu cử/1.236 khu vực bỏ phiếu.

Về công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bầu cử, Tiểu ban thông tin tuyên truyền đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử 2021-2026 với nội dung, hình thức phong phú, phù hợp với từng khu vực, vùng miền, có trọng tâm, trọng điểm được thực hiện thường xuyên và liên tục để nhân dân theo dõi, kiểm tra. Về công tác an ninh trật tự và y tế, các Tiểu ban đã xây dựng kế hoạch phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự và y tế cho cuộc bầu cử theo chức năng, nhiệm vụ. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ ghi nhận, biểu dương những kết quả chuẩn bị bầu cử của tỉnh Bình Định. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban bầu cử tỉnh và chính quyền các cấp tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác bầu cử ở cơ sở, triển khai các bước tiếp theo của quy trình bầu cử chặt chẽ, thống nhất, tập trung cao độ để tổ chức thành công cuộc bầu cử. Đồng thời, rà soát kỹ việc di biến động, theo dõi, lập danh sách cử tri, nhất là số lượng ngư dân đi biển, rà soát lại việc chuẩn bị các điểm bầu cử và niêm yết danh sách ứng cử viên. Làm tốt công tác tuyên truyền, coi ngày bầu cử là ngày hội của toàn dân; chú trọng tuyên truyền, vận động ở cấp cơ sở, đến từng hộ gia đình, người dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Làm nổi bật vai trò của cán bộ, đảng viên, các chức sắc tôn giáo, vai trò của người có uy tín trong tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử; động viên mọi cử tri nghiên cứu kỹ về danh sách người ứng cử, tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử, tránh tình trạng đi bầu hộ, bầu thay.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý địa phương phải làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo đảm kịp thời, đúng pháp luật; ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, lợi dụng khiếu nại, tố cáo để can thiệp, phá hoại bầu cử. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo cần có sự phân cấp cụ thể cho từng cấp, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, gắn giải quyết khiếu nại, tố cáo với đối thoại, bám sát quy định của pháp luật, thấu tình, đạt lý; phân loại, nắm chắc các đối tượng để giải quyết phù hợp. 

Về tình hình an ninh, trật tự, Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận tỉnh Bình Định đến nay cơ bản ổn định, tuy nhiên, cần tiếp tục nâng cao cảnh giác, tăng cường tất cả các hướng, tuyến. Về công tác y tế, các cơ quan cần bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế; thường xuyên theo dõi tình hình; tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch Covid-19; chủ động xây dựng các phương án, kịch bản nhằm kịp thời ứng phó và tham mưu cho chính quyền nếu tình huống dịch bệnh xảy ra trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử.

Nguyễn Thúy