Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ dự tổng kết hoạt động Ủy ban Quốc phòng và An ninh 

Xem với cỡ chữ
Chiều 6.4, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã tổ chức gặp mặt tổng kết hoạt động nhiệm kỳ Khóa XIV. Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ tới dự. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt chủ trì cuộc gặp mặt.

Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Nguyễn Tất Thắng; Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương; Giám đốc Học viện Quốc phòng Trần Việt Khoa; Thứ trưởng Bộ Công an Lê Tấn Tới; Tư lệnh Quân khu 4 Nguyễn Doãn Anh; Tư lệnh Quân khu 3 Nguyễn Quang Ngọc...

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Hải Hưng phát biểu

Theo Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ của Ủy ban Quốc phòng và An ninh, gần 5 năm qua, trong công tác xây dựng pháp luật, Ủy ban đã bám sát quan điểm chỉ đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đáp ứng kịp thời yêu cầu xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam nói chung và hệ thống pháp luật về lĩnh vực quốc phòng, an ninh nói riêng. Qua đó, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý của Nhà nước đối với lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế trong tình hình mới, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Về hoạt động giám sát, khảo sát, Ủy ban đã chủ trì giúp Quốc hội về mặt nội dung tổ chức giám sát tối cao chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy giai đoạn 2014- 2018”; giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuẩn bị nội dung, tổ chức giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với cá nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh”… Về hoạt động đối ngoại, Ủy ban đã tổ chức Đoàn đi thăm và làm việc tại 6 nước theo Đề án hoạt động đối ngoại của Ủy ban được lãnh đạo Quốc hội phê duyệt… Ngoài ra, Thường trực Ủy ban còn tiếp nhận, phân loại xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân theo quy định; nghiên cứu, xây dựng báo cáo, tham gia ý kiến đối với một số chiến lược, đề án, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng đoàn Quốc hội các Ban Đảng có liên quan đến lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Hải Hưng nêu rõ, đóng góp vào những kết quả, thành công chung của Ủy ban trong nhiệm kỳ này là sự chủ động của Thường trực Ủy ban, sự tham gia nhiệt tình, hiệu quả của các thành viên Ủy ban và sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị hữu quan. Phó Chủ nhiệm Ủy ban mong muốn, Thường trực, các thành viên Ủy ban, các cơn quan, đơn vị có liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả để Ủy ban làm tốt hơn các nhiệm vụ được phân công phụ trách, nhất là khi chuẩn bị bước vào nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ trao Kỷ niệm chương hoạt động Quốc hội Việt Nam tặng các thành viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh

Tại cuộc gặp mặt, Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ đã trao Kỷ niệm chương hoạt động Quốc hội Việt Nam tặng các thành viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh.

Tin và ảnh: Thành Trung