Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ dự Hội nghị sinh hoạt chuyên đề 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh