Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ chủ trì Hội nghị triển khai chương trình giám sát của QH, UBTVQH năm 2020