Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Hải: Tin tưởng cuộc bầu cử sẽ thành công tốt đẹp