Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Minh Đức được thăng quân hàm Trung tướng 

Xem với cỡ chữ
Chiều tối 11.11, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh chúc mừng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Minh Đức được thăng hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng.
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới chúc mừng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Minh Đức

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Thiếu tướng Lê Tấn Tới tham dự và tặng hoa chúc mừng Trung tướng Nguyễn Minh Đức.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới nêu rõ, việc được thăng quân hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng là sự ghi nhận công lao, đóng góp của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Minh Đức trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Quốc hội phân công. Chủ nhiệm Ủy ban Lê Tấn Tới mong muốn và tin tưởng, Trung tướng Nguyễn Minh Đức tiếp tục thể hiện tinh thần làm việc trách nhiệm, nghiêm túc, hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao.

Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh chúc mừng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Minh Đức

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Minh Đức bày tỏ cám ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Quốc hội đối với cá nhân ông; khẳng định, sự tin tưởng, ủng hộ của Quốc hội, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh là động lực để ông hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng và Nhân dân giao phó. Trung tướng Nguyễn Minh Đức khẳng định sẽ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực, cùng Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh hoàn thành tốt các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được giao phụ trách, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả và chất lượng các hoạt động của Quốc hội.

Thành Trung