Bình Dương

Phổ biến, lan tỏa đến cử tri ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử 

Xem với cỡ chữ

Sáng 28.4, Đoàn công tác của Thường trực HĐND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Phú Giáo, Bàu Tràng, thị xã Tân Uyên.

Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo Ảnh ĐỖ TRỌNG
Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo
Ảnh ĐỖ TRỌNG

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử huyện Phú Giáo, đến nay toàn huyện đã hoàn thành việc lập, niêm yết danh sách cử tri theo đúng quy định. Toàn huyện có 51 vị đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện, 493 vị đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026; có 94 khu vực bỏ phiếu.... Thay mặt đoàn công tác, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trường Nhật Phượng đề nghị huyện tiếp tục hoàn thành tốt những công việc còn lại để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật và an toàn; bảo đảm an ninh trật tự, bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử trong Nhân dân...

Theo đánh giá của đoàn giám sát, các xã, thị trấn trong huyện Bàu Tràng đã hoàn thành việc rà soát, niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND cấp xã và tại các khu vực bỏ phiếu, bảo đảm thời gian theo quy định. Đồng thời, danh sách cử tri được thông báo rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh. Ủy ban Bầu cử huyện đã ban hành nghị quyết ấn định 8 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện, 57 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã… Đoàn giám sát đề nghị huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, có chiều sâu để phổ biến, lan tỏa đến người dân, cử tri về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; tập trung làm tốt công tác hướng dẫn vận động bầu cử đúng pháp luật…

Còn tại thị xã Tân Uyên, công tác chuẩn bị cuộc bầu cử cơ bản hoàn thành các nội dung công việc, bảo đảm đúng tiến độ, quy trình và thời gian theo luật định. Thị xã đã tích cực thực hiện tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, trang thông tin điện tử, lắp đặt pa nô, băng rôn, cấp phát tài liệu, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu bầu cử...  Ủy ban Bầu cử thị xã đã thành lập tiểu ban phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn và củng cố đội phòng chống dịch cơ động, đội phản ứng nhanh đối với cấp cứu lưu động, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có yêu cầu… Thời gian tới, Ủy ban Bầu cử thị xã sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, sẵn sàng phương án phòng chống dịch, bảo đảm phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ bầu cử.

NGUYỄN NHẬT