"Tham nhũng vặt" gây phiền hà cho nhân dân

Đa số ĐBQH cơ bản nhất trí với các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án; các báo cáo công tác của Viện trưởng VKSNDTC, Chánh án TANDTC năm 2020 cũng như Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tư pháp khi thảo luận trực tuyến về nội dung trong phiên họp sáng nay, 26.10.