Phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh 

Xem với cỡ chữ
Chiều 8.4, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Mười một, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã biểu quyết thông qua đề nghị của Chủ tịch Nước về việc phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.
Đại biểu bấm nút biểu quyết
Ảnh: Quang Khánh

Với sự tán thành của 444/444 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết (tương đương 92,5% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã biểu quyết thông qua đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về việc phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Nghị quyết nêu rõ, căn cứ Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội, nội quy kỳ họp, đề nghị của Chủ tịch Nước tại Tờ trình 12 ngày 8.4.2021, biên bản kết quả kiểm phiếu phê chuẩn đề nghị về Phó chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh ngày 8.4.2021 quyết nghị: Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Theo Nghị quyết này, các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia gồm: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Nghị quyết có hiệu lực ngay sau khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Lê Bình