Phát triển tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước 

Xem với cỡ chữ
Trong năm qua, công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn Thủ đô đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ với nhiều tổ chức Đảng được thành lập, vượt mục tiêu mà Thành ủy đề ra.

Vẫn còn 5 quận, huyện chưa hoàn thành kế hoạch

Theo báo cáo, trong năm qua, Ban Chỉ đạo Xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước thành phố Hà Nội (BCĐ) đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị tập trung thực hiện tốt Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020”. Đồng thời, chỉ đạo quyết liệt việc củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng, các đoàn thể.

Trong khi đó, các quận, huyện, thị ủy đã thường xuyên tuyên truyền, vận động để chủ doanh nghiệp nắm được các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tác dụng của việc thành lập tổ chức Đảng, các đoàn thể trong doanh nghiệp. Đồng thời, việc củng cố, sắp xếp mô hình tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước cũng được các đơn vị đẩy mạnh triển khai thực hiện.

Quang cảnh cuộc họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo Xây dựng Đảng và các đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước TP Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ảnh: Phi Long

Theo thống kê của BCĐ, trong năm 2020, các sở, ban, ngành thành phố và 30 quận, huyện, thị ủy đã thực hiện khảo sát 6.121 doanh nghiệp, trong đó có 113 doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập tổ chức Đảng, 222 doanh nghiệp có người lao động là đảng viên nhưng chưa đủ điều kiện thành lập tổ chức Đảng. Tính đến ngày 30.11.2020, toàn thành phố đã thành lập được 100/70 tổ chức Đảng (đạt 142,86% kế hoạch năm 2020), kết nạp mới 750 đảng viên... Tuy nhiên, có 5 đơn vị chưa hoàn thành kế hoạch năm 2020 đề ra, gồm: Quận ủy Tây Hồ (phát triển được 2/6 tổ chức Đảng), Huyện ủy Ứng Hòa (phát triển được 1/6 tổ chức Đảng); Huyện ủy Phúc Thọ,  Mỹ Đức và Đan Phượng không phát triển được tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Thực hiện hiệu quả 6 nhóm giải pháp

Về định hướng nhiệm vụ năm 2021, Ban Chỉ đạo thành phố đề ra 6 nhóm giải pháp để thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, trong đó, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động về thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Đáng chú ý, theo đánh giá của Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng BCĐ Nguyễn Văn Phong, công tác phát triển tổ chức Đảng và các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước là vấn đề khó, luôn đặt ra thách thức mới trong hoạt động thực tiễn. “Tuy nhiên, chúng ta không nên chạy theo số lượng, mà cần hướng đến chất lượng hoạt động của các tổ chức này; đồng thời phải chú trọng củng cố các tổ chức đã được thành lập để hoạt động hiệu quả hơn” - Phó Bí thư Thành uỷ nhấn mạnh.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thành uỷ đề nghị trước mắt cần rà soát lại chỉ tiêu kế hoạch mà các đơn vị đăng ký, trong đó chú trọng phát triển tổ chức Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Cùng với đó, cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng để các doanh nghiệp ngoài Nhà nước dễ tiếp cận. Ngoài ra, sớm rà soát lại các quy định, quy chế, hướng dẫn của Trung ương cũng như thành phố để thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tiễn của các doanh nghiệp là cần thiết. "Trên cơ sở rà soát, đánh giá một cách cụ thể, Ban Chỉ đạo thành phố sẽ xây dựng kế hoạch tổng thể về phát triển tổ chức Đảng và các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn Thủ đô cho cả nhiệm kỳ 2020 - 2025" - ông Nguyễn Văn Phong lưu ý.

P.Long