Hội nghị lần thứ 8 Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Campuchia – Lào – Việt Nam

Phát triển kinh tế và ứng phó với đại dịch 

Xem với cỡ chữ
Chia sẻ về Hội nghị lần thứ 8 của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội ba nước Campuchia – Lào – Việt Nam diễn ra vào ngày 23.9, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội ĐINH CÔNG SỸ cho biết, với chủ đề: “Tăng cường Quan hệ Đối tác Nghị viện vì Phát triển bền vững và ứng phó với khủng hoảng COVID-19 ở Khu vực Tam giác phát triển CLV” với mục tiêu đó là việc triển khai thỏa thuận hợp tác cũng như những cam kết trong khu vực tam giác đều nhằm hướng tới phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững và toàn diện. Đồng thời chia sẻ về tình hình dịch bệnh ở mỗi nước, cũng như những kinh nghiệm ứng phó với đại dịch covid-19 hiện nay.