Phát triển kinh tế - xã hội, xét đến cùng, phải vì con người 

Xem với cỡ chữ
Lời Tòa soạn: Tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã phát biểu tại phiên thảo luận toàn thể về chủ đề "Để đạt được phát triển bền vững đòi hỏi tập trung hơn vào những lĩnh vực nào, hạnh phúc ấm no cho người dân, bảo vệ môi trường hay ưu tiên phát triển kinh tế". Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu:
Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Thưa các quý vị,

Tôi nhất trí với quan điểm cho rằng phát triển bền vững cần chú trọng vào việc chăm lo sức khỏe con người và bảo vệ môi trường hơn là chỉ tập trung cho tăng trưởng kinh tế bằng mọi giá. Điều này là phù hợp với Mục tiêu Phát triển bền vững SDG-2030 của Liên Hợp Quốc, đó cũng là sự cân bằng hài hòa của 3 mục tiêu kinh tế, xã hội và môi trường.

Đối với bất kỳ quốc gia nào, nguồn tài nguyên, của cải đích thực và quý giá nhất cũng chính là con người. Hơn nữa, mục đích phát triển kinh tế - xã hội, xét đến cùng, phải vì con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện, các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển. Đây là yếu tố nền tảng vững chắc mang tính quyết định đối với sự phát triển bền vững.

Từ thực tế, chúng ta đã chứng kiến và rút ra rất nhiều bài học đắt giá về ô nhiễm môi trường đất, không khí, nguồn nước, thiên tai, biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt, dịch bệnh lan tràn. Đại dịch COVID-19 chính là một lời cảnh tỉnh sâu sắc nhắc nhở tất cả chúng ta phải quan tâm đến môi trường sống và sức khỏe con người, phải quan tâm đầu tư hơn nữa cho hệ thống y tế cộng đồng, luôn sẵn sàng để đối phó với các dịch bệnh khó lường trong tương lai.

Thưa các quý vị,

Trong chiến lược và kế hoạch phát triển quốc gia, Việt Nam luôn xác định không đánh đổi môi trường cũng như sức khỏe của người dân để lấy tỷ lệ tăng trưởng kinh tế cao, mà luôn hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên để bảo đảm môi trường sống trong lành cho các thế hệ hiện tại và tương lai.

Việt Nam xác định con người giữ vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển, phát triển giáo dục - đào tạo và khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu; bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề sống còn, là tiêu chí để phát triển bền vững.

Hướng tới mục tiêu đó, Quốc hội Việt Nam đã thúc đẩy và giám sát việc thực hiện các văn bản pháp luật về chuyển đổi mô hình kinh tế hướng tới nền kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường tái chế, tái sử dụng. Trong bối cảnh thế giới đối mặt với những thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng gay gắt, Việt Nam đang nỗ lực hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường; tăng cường các nguồn lực và năng lực quản lý nhà nước, đẩy mạnh phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao công tác truyên truyền và giáo dục về môi trường và chất lượng cuộc sống của người dân.

Trong những nỗ lực đó, Việt Nam rất mong muốn hợp tác, chia sẻ với các quốc gia, các tổ chức quốc tế để bảo đảm ưu tiên cho sức khỏe của người dân, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Xin trân trọng cảm ơn.

_________________

* Đầu đề do Báo Đại biểu Nhân dân đặt