Phát triển hạ tầng số ngành thư viện 

Xem với cỡ chữ
Chiều 2.3, tại Hà Nội, Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã họp triển khai Kế hoạch thực hiện “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

“Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” với mục tiêu chung là ứng dụng mạnh mẽ, toàn diện công nghệ thông tin, nhất là công nghệ số nhằm nâng cao năng lực hoạt động của các thư viện và hình thành mạng lưới thư viện hiện đại; bảo đảm cung ứng dịch vụ đáp ứng nhu cầu của người sử dụng; thu hút đông đảo người dân quan tâm, sử dụng dịch vụ thư viện, góp phần nâng cao dân trí, xây dựng xã hội học tập.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy
phát biểu tại buổi làm việc

Chương trình định hướng đến năm 2030, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển thư viện số, thực hiện liên thông ở mọi loại hình thư viện, bảo đảm cung ứng hiệu quả dịch vụ cho người sử dụng thư viện mọi nơi, mọi lúc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy yêu cầu Vụ Thư viện rà soát mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể cần thực hiện, có kế hoạch và phân công giữa Vụ Thư viện, Vụ Tài chính, Thư viện Quốc gia Việt Nam cùng các đơn vị liên quan nhằm cụ thể hóa nguồn kinh phí, sớm có lộ trình thực hiện Chương trình...

Vụ Thư viện đang lên kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

Vụ Thư viện cho biết, Vụ đang lên kế hoạch xây dựng các nhiệm vụ cụ thể giai đoạn 2021 - 2025 và 2026 - 2030 bao gồm: Lập Dự án cơ sở dữ liệu về thư viện Việt Nam; khảo sát địa phương về nguồn lực chuẩn bị cho chuyển đổi số; lập Dự án số hóa tài liệu quốc gia; lập Dự án mục lục liên hợp quốc gia; xây dựng thuyết minh Tiêu chuẩn quốc gia về tiêu chí, tiêu chuẩn chuyển đổi số và cơ chế kết nối, chia sẻ dữ liệu số, liên thông trong thư viện; xây dựng chương trình đào tạo ngắn hạn, chương trình đào tạo nâng cao trình độ nguồn lực thư viện…

Song song với các nhiệm vụ trên, Vụ Thư viện và các đơn vị có liên quan sẽ triển khai các hoạt động tuyên truyền về chuyển đổi số ngành thư viện; vận động và tìm nguồn tài trợ, xã hội hóa phục vụ chuyển đổi số, kết nối, chia sẻ tài nguyên thông tin số.

Hương Sen