Phát triển đảng trong viên chức và sinh viên - Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao 

Xem với cỡ chữ

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 30.5.1998 của Bộ Chính trị “Về tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, củng cố tổ chức Đảng, đoàn thể, quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong trường học”, Đảng ủy Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển đảng trong viên chức và sinh viên, đồng thời thường xuyên chỉ đạo các chi bộ và tổ chức đoàn thể quan tâm công tác phát triển đảng nhằm xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao.

Đồng chí Tạ Quang Giảng – Trưởng bộ môn Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và đồng chí Nguyễn Trọng Tuynh – Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện trả lời các câu hỏi của sinh viên trong Chương trình tọa đàm “Đoàn viên phấn đấu vươn lên Đảng”

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy đã tổ chức 10 lớp nhận thức về Đảng cho 2.926 quần chúng ưu tú, tổ chức 05 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho 482 đảng viên mới. Đồng thời, Đảng ủy Học viện thường xuyên tổ chức hoặc chỉ đạo Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tổ chức các buổi đối thoại, tọa đàm giữa đảng viên với đoàn viên để bồi dưỡng tư tưởng, phẩm chất, đồng thời tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng Hồ Chí Minh, cuộc thi tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam, chương trình “Tọa đàm đoàn viên phấn đấu vươn lên Đảng", "Thắp sáng ước mơ", "Rèn đức, luyện tài", tiếp sức mùa thi, đóng góp quỹ vì người nghèo, phong trào hiến máu nhân đạo…

Học viện giao Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức nhiều hoạt động để đoàn viên phấn đấu, cống hiến và trưởng thành
Học viện giao Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức nhiều hoạt động để đoàn viên phấn đấu, cống hiến và trưởng thành

Việc lựa chọn, giới thiệu viên chức, sinh viên ưu tú gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam được thực hiện nghiêm túc, dân chủ và công khai từ công đoàn cơ sở/chi đoàn. Tiêu chuẩn, quy trình kết nạp đảng viên được Ðảng ủy hướng dẫn bằng văn bản cụ thể, đăng trên website của Đảng ủy Học viện và gửi về từng chi bộ để tổ chức phổ biến trong viên chức, sinh viên.

Đồng chí Nguyễn Thị Huyền Trang – Sinh viên khóa 62 tự hào khi là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Đồng chí Nguyễn Thị Huyền Trang – Sinh viên khóa 62 tự hào khi là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Có thể khẳng định rằng, công tác phát triển đảng viên của Học viện Nông nghiệp Việt Nam được quan tâm và đạt kết quả tốt. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy đã kết nạp 378 quần chúng ưu tú vào Đảng, trong đó có 280 đảng viên mới kết nạp là sinh viên, 51 đảng viên mới là giảng viên, 47 đảng viên mới là cán bộ, viên chức khác của Học viện. Những đảng viên này đều khẳng định được vai trò tiền phong, gương mẫu, tác động tích cực đến quần chúng, góp phần xây dựng tổ chức Đảng nơi công tác cũng như nơi cư trú.

GS.TS. Nguyễn Thị Lan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện khẳng định: Đảng ủy Học viện Nông nghiệp Việt Nam luôn coi phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng nhằm nâng cao sự lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảm bảo tính kế thừa, phát triển của Đảng. Đảng ủy đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên/công đoàn viên và tạo môi trường để đoàn viên/công đoàn viên phấn đấu, cống hiến và trưởng thành, đồng thời chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, giới thiệu nguồn nhân lực trẻ cho Đảng”.

Ðồng chí Tống Thị Hằng - Một trong 90 đảng viên trẻ tiêu biểu Thủ đô được Thành đoàn Hà Nội tuyên dương năm 2020 khẳng định: "Sự động viên, giúp đỡ, tạo điều kiện của Đảng ủy Học viện Nông nghiệp Việt Nam luôn thôi thúc em không ngừng cố gắng vươn lên trong học tập, rèn luyện để tích lũy nhiều kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm phục vụ công việc khi tốt nghiệp và cuộc sống sau này”.

Đồng chí Tống Thị Hằng nhận tuyên dương Đảng viên trẻ tiêu biểu Thủ đô 2020
Đồng chí Tống Thị Hằng nhận tuyên dương Đảng viên trẻ tiêu biểu Thủ đô 2020

 

Nguyễn Thảo