Phát huy vai trò nòng cốt, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động 

Xem với cỡ chữ
Công đoàn cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tổ chức các phong trào thi đua, khích lệ động viên đoàn viên, người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, qua đó góp phần đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động. Đây là nhấn mạnh của Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài tại Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Khoá XII) sáng nay, 11.1.

Ban hành các chính sách hỗ trợ kịp thời, thiết thực

Phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục kéo dài và diễn biến phức tạp, khó lường trong năm 2021, việc làm, đời sống người lao động bị ảnh hưởng nặng nề; nảy sinh một số vấn đề phức tạp về tâm lý, tâm trạng xã hội, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Ông Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Hà Anh
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Hà Anh 

Tuy vậy, với tinh thần chủ động, sáng tạo, các cấp công đoàn đã có những điều chỉnh trong chỉ đạo, linh hoạt trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, vừa duy trì các mặt hoạt động thường xuyên định kỳ, đồng thời chăm lo, hỗ trợ tốt cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Kịp thời ban hành các chính sách hỗ trợ kịp thời, thiết thực, đa dạng, hướng tới các đối tượng, phù hợp với diễn biến của tình hình dịch bệnh và các văn bản chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ.

Trên cơ sở dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 và dự thảo báo cáo về kết quả hai năm triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 của các cấp công đoàn, Chủ tịch Nguyễn Đình Khang đề nghị các đại biểu cần đánh giá sự cần thiết, đúng đắn, hiệu lực, hiệu quả, cũng như những hạn chế, bất cập trong việc ban hành và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, giải pháp để xử lý các vấn đề thực tiễn đặt ra trong quá trình vừa phòng, chống dịch bệnh, khắc phục những hậu quả do dịch bệnh gây ra trong thời gian vừa qua cả trong công tác lãnh đạo chỉ đạo và triển khai thực hiện với tinh thần thực sự thẳng thắn, không tô hồng - Chủ tịch Nguyễn Đình Khang nêu rõ.

Thể hiện rõ vai trò là tổ chức đại diện quyền lợi của người lao động

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, trước tình hình dịch bệnh kéo dài đã tác động đến đời sống của các tầng lớp nhân dân trong đó có đoàn viên, người lao động. Tuy nhiên, trong bối cảnh khó khăn đó, tổ chức Công đoàn Việt Nam với tinh thần chủ động, sáng tạo, nỗ lực cố gắng, linh hoạt điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ, thể hiện rõ vai trò là tổ chức đại diện cho quyền lợi của công nhân, lao động, sát cánh cùng người lao động, người sử dụng lao động trong công tác phòng, chống dịch. Đồng thời có nhiều hoạt động giải pháp hỗ trợ chăm lo cho đoàn viên, người lao động, từ tham gia xây dựng, đề xuất ban hành chính sách hỗ trợ người lao động, tổ chức các hoạt động chăm lo cho người lao động với những vấn đề thiết thực của công nhân: giảm tiền nhà trọ, hỗ trợ nhu yếu phẩm, duy trì sản xuất an toàn trong doanh nghiệp…

“Những việc làm đó thể hiện truyền thống đoàn kết tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam, góp phần quan trọng trong việc động viên đoàn viên, người lao động tích cực lao động, sản xuất, góp phần thực hiện mục tiêu kép, vừa bảo đảm kiểm soát dịch bệnh, vừa duy trì sản xuất, khôi phục và phát triển kinh tế” – bà Bùi Thị Minh Hoài khẳng định.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hà Anh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hà Anh

Trưởng ban Dân vận ghi nhận, biểu dương những kết quả Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đạt được trong năm 2021. “Vai trò của tổ chức công đoàn, tinh thần chủ động, sự dấn thân của đội ngũ cán bộ công đoàn đã đóng góp rất quan trọng vào kết quả chung của cả nước trong công tác phòng, chống dịch bệnh và phát triển kinh tế xã hội, được người lao động, doanh nghiệp, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đánh giá, ghi nhận” – bà Bùi Thị Minh Hoài nhận định.

Công đoàn Việt Nam phải là tổ chức đại diện tốt nhất và lớn nhất cho người lao động tại các doanh nghiệp

Trưởng ban Dân vận lưu ý, 2022 là năm thứ 2 triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, năm về đích trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Bên cạnh đó, trong bối cảnh dịch Covid-19 dự báo còn tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến đời sống, việc làm của người lao động, đòi hỏi các cấp công đoàn và mỗi cán bộ công đoàn phải nhận thức đầy đủ yêu cầu của tình hình mới, phát huy tinh thần chủ động, tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp với những cơ chế, chính sách, biện pháp mạnh mẽ, phù hợp với thực tế, có tính khả thi cao, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, giải pháp đề ra.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hà Anh

Trên cơ sở đó, Trưởng ban Dân vận Trung ương đề nghị các cấp công đoàn cần tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đảng các cấp trong hoạt động công đoàn, cụ thể hoá các nội dung của Văn kiện Đại hội về xây dựng giai cấp công nhân, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh, phát triển nhanh về số lượng, nâng cao nhất lượng; quan tâm làm tốt việc chăm lo phúc lợi, việc làm, đời sống cho đoàn viên, người lao động, nhất là trong bối cảnh dich bệnh Covid-19 còn có thể kéo dài và diễn biến phức tạp. Các cấp công đoàn chủ động tích cực trong việc phối hợp với các cấp các ngành trong triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp của Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12.6.2021 về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” gắn với việc thực hiện, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, đảm bảo các mục tiêu đã đề ra đến năm 2023.

Phát triển tổ chức, phát triển đoàn viên phải được xác định là một trong những nhiệm vụ sống còn, đặc biệt trước thách thức rất lớn khi chúng ta thực hiện cam kết quốc tế đó là các doanh nghiệp sẽ có tổ chức đại diện khác của người lao động cùng tồn tại đồng thời với Công đoàn Việt Nam. Do đó, tổ chức Công đoàn Việt Nam phải có mặt sớm nhất, hiệu quả nhất, là tổ chức đại diện tốt nhất và lớn nhất cho người lao động tại các doanh nghiệp, là cầu nối quan trọng giữa Đảng với giai cấp công nhân và người lao động Việt Nam.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài

Cùng với đó, chú trọng làm tốt công tác tham gia xây dựng pháp luật, cơ chế, chính sách nhất là các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội cho người lao động, trọng tâm là việc chuẩn bị sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn, tiếp tục tham gia xây dựng, triển khai các văn bản hướng dẫn thực hiện Bộ luật Lao động năm 2019, nhất là phối hợp tham mưu ban hành nghị định hướng dẫn thành lập, quản lý hoạt động của tổ chức đại diện người lao động tại doanh nghiệp. Quan tâm thực hiện tốt chức năng đại diện người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, nâng cao đời sống của người lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới theo Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 3.9.2019 của Ban Bí thư.

Tổ chức công đoàn cần làm tốt việc tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đoàn viên, người lao động và cũng qua Công đoàn, tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của công nhân, viên chức, người lao động được phản ánh với cấp ủy, chính quyền để có biện pháp, cơ chế tháo gỡ, giải quyết kịp thời. 

Công đoàn cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tổ chức các phong trào thi đua sát hợp với từng loại hình và từng đối tượng, khích lệ, động viên đoàn viên, người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, đẩy mạnh thi đua phục hồi sản xuất, khắc phục hậu quả dịch bệnh, qua đó góp phần đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động - Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh.

Nhân dịp này, nhiều cá nhân thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài đã trao tặng Huân chương Lao động cho các cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2016-2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc gồm:

Ông Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Ông Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Ông Trần Văn Thuật – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương Nguyễn Đình Khang trao Huân chương Lao động cho các cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc, đột xuất trong đàm phán Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Cụ thể:

Ông Mai Đức Chính – nguyên Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thành viên Đoàn đàm phán Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương– nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Ông Lê Đình Quảng – Phó Trưởng ban Chính sách – Pháp luật Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thành viên Đoàn đàm phán Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương – nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Ông Võ Văn Nhật – nguyên Phó Trưởng ban, nguyên Hàm Trưởng ban Ban Đối ngoại Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thành viên Đoàn đàm phán Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương – nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Bà Trịnh Thanh Hằng - nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

 

Song Hà