Thường trực HĐND tỉnh Bến Tre giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Phát huy vai trò của Tổ đại biểu 

Xem với cỡ chữ
Nhờ đổi mới phương pháp giám sát bằng việc phân công cho các Tổ đại biểu HĐND tỉnh giám sát kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 11 trên địa bàn ứng cử, Thường trực HĐND tỉnh Bến Tre nhận thấy còn 13 vấn đề UBND tỉnh có chỉ đạo cơ quan chức năng theo dõi, hỗ trợ, giải quyết nhưng kết quả chưa tích cực; yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các huyện, thành phố đề ra thời gian cụ thể từng vấn đề và giao trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn. Báo cáo kết quả giải quyết cho HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2020.

Đổi mới phương pháp giám sát

Giám sát việc UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã đổi mới phương pháp bằng cách phân công cho các tổ đại biểu HĐND tỉnh giám sát kiến nghị của cử tri trên địa bàn ứng cử của tổ. Qua tổng hợp kết quả giám sát của các tổ đại biểu, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức buổi làm việc với các tổ đại biểu, UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan để làm rõ những kiến nghị chưa được giải quyết thấu đáo

Cử tri phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc của đại biểu HĐND tỉnh
Ảnh: H.Hiệp

Kết quả giám sát cho thấy, trước và sau Kỳ họp thứ 11, có 80 kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh. Sau khi tiếp nhận báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri do thường trực HĐND tỉnh chuyển đến, UBND tỉnh đã có báo cáo giải trình gửi đại biểu HĐND tỉnh theo đúng thời gian quy định. Thường trực HĐND tỉnh đã đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh chuyển nội dung trả lời của UBND tỉnh đến với cử tri. Qua giám sát của các tổ đại biểu HĐND tỉnh, từ kỳ họp thứ 11 (tháng 7.2019) đến tháng 5.2020, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, giải quyết các kiến nghị của cử tri. Không có ý kiến, kiến nghị nào của cử tri chưa được UBND tỉnh trả lời và chỉ đạo giải quyết.

Qua giám sát, thường trực HĐND đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của UBND tỉnh trong việc chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Đối với các ý kiến cử tri đặt ra do thiếu thông tin, UBND tỉnh đã giải thích, cung cấp thông tin tương đối đầy đủ, rõ ràng; đồng thời, kêu gọi người dân chấp hành chủ trương, chính sách của nhà nước. Đối với các vấn đề cụ thể, các phản ánh, kiến nghị có địa chỉ, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xác minh, hướng dẫn, giải quyết bảo đảm quyền lợi của người dân.

Quan tâm giải quyết các vấn đề chưa có chuyển biến tích cực

Tuy nhiên, kết quả giám sát của các tổ đại biểu HĐND tỉnh cho thấy, còn 13 vấn đề UBND tỉnh có chỉ đạo cơ quan chức năng theo dõi, hỗ trợ, giải quyết những kết quả mang lại chưa tích cực (tỷ lệ 16,25%). Nguyên nhân khách quan được xác định do một số công trình thủy lợi (đê, cống), hạ tầng giao thông (cầu, đường) cần có thời gian khảo sát, tìm nguồn vốn đầu tư... nên chưa thể giải quyết sớm được; một số vấn đề do vướng mắc từ các quy định của Trung ương. Tuy nhiên, cũng có một số vấn đề do nguyên nhân chủ quan như một số sở, ngành chưa quyết liệt trong tổ chức thực hiện các cam kết, chỉ đạo của UBDN tỉnh về giải quyết kiến nghị của cử tri.

Đối với những vấn đề này, trên cơ sở giám sát và kiến nghị của tổ đại biểu ứng cử tại các địa bàn, thường trực HĐND tỉnh đã có có ý kiến cụ thể với từng nội dung cử tri kiến nghị. Đơn cử như cử tri các xã Phú Mỹ, Hưng Khánh Trung A, Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư hệ thống đê bao cục bộ tại địa phương. Hiện tại, các khu vực chưa có đê bao hoặc đê bao khép kín nên bị nước ngập, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân. Cử tri kiến nghị tỉnh quan tâm xây dựng đê bao từ ấp Gia Phước, xã Hưng Khánh Trung A đến ấp Phước Hậu, xã Phước Mỹ Trung và thực hiện khép kín đê bao ấp Phú Bình để phát huy hiệu quả. Nội dung này đã được cử tri kiến nghị nhiều lần. Để thực hiện công trình này, UBND tỉnh cho rằng Sở NN - PTNT không thể tham mưu cấp có thẩm quyền cho chủ trương đầu tư công trình; đề nghị UBND huyện Mỏ Cày Bắc chỉ đạo 2 xã Hưng Khánh Trung A và Phước Mỹ Trung tổ chức họp dân lấy ý kiến về việc hiến đất đai, hoa màu, cây ăn trái… để giải phóng mặt bằng xây dựng tuyến đê…

Tuy nhiên, giám sát nội dung này, tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Mỏ Cày Bắc cho rằng: Vào tháng 12.2019, Sở NN - PTNT, Chi cục Thủy lợi tỉnh, UBND huyện, phòng Nông nghiệp huyện Mỏ Cày Bắc cùng UBND các xã đã tiến hành khảo sát thực tế. Qua khảo sát, ngày 17.2.2020, Sở NN - PTNT đã ban hành Công văn số 316 về việc đầu tư xây dựng công trình bờ bao ấp Gia Phước, xã Hưng Khánh Trung A, xã Phước Mỹ Trung; đề nghị Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến Tre phối hợp với địa phương khảo sát cụ thể và xem xét cân đối vốn từ nguồn kinh phí hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi hàng năm để đầu tư công trình này. Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở NN - PTNT sớm triển khai xây dựng công trình này để đáp lại mong đợi của cử tri qua nhiều kỳ họp, nhiều lần TXCT. Nội dung này đã được thường trực HĐND tỉnh nhất trí với đề xuất của tổ đại biểu.

Qua giám sát, thường trực HĐND tỉnh Bến Tre yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các huyện, thành phố quan tâm giải quyết những vấn đề còn chưa có chuyển biến tích cực đã được chỉ ra, cần đưa ra thời gian cụ thể và giao trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn. Báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị này cho HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2020. Đồng thời, tiếp tục theo dõi các kiến nghị đã chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương, khi nhận được phản hồi cần thông tin kịp thời cho đại biểu HĐND tỉnh để trả lời cho cử tri. Ngoài ra, theo phản ánh của các cơ quan chuyên môn, nhiều vấn đề trên thực tế triển khai còn vướng mắc do các quy định của Trung ương nên chưa giải quyết được, thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh quan tâm kịp thời kiến nghị về Trung ương để tháo gỡ.

YẾN LÊ