Phát huy truyền thống vẻ vang – viết tiếp trang sử mới 

Xem với cỡ chữ
Ngày 10.11, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức Tọa đàm "Phát huy truyền thống vẻ vang – viết tiếp trang sử mới". Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống (17.11.1950 – 17.11.2020).

Tọa đàm là dịp ôn lại lịch sử, truyền thống công tác đối ngoại nhân dân của VUFO; khẳng định vị trí, vai trò của công tác đối ngoại nhân dân và VUFO trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và phong trào nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Ngoài việc giáo dục, phát huy truyền thống, tạo động lực mới cho cán bộ, công chức trong toàn hệ thống VUFO quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, Tọa đàm cũng nhằm đánh giá tình hình thế giới, khu vực, Việt Nam hiện tại và tương lai, từ đó thảo luận, trao đổi định hướng, nhiệm vụ, đổi mới nội dung hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Toàn cảnh Tọa đàm

Phát biểu tại Tọa đàm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ khẳng định: Lịch sử của đối ngoại nhân dân là lịch sử đáng tự hào, đầy vẻ vang. Ngoại giao Nhà nước luôn sát cánh với một lực lượng hùng hậu, chuyên nghiệp, hỗ trợ đắc lực như lực lượng đối ngoại nhân dân, trong đó có Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Trong những thành công của công tác đối ngoại nói chung và ngoại giao Nhà nước nói riêng, không lĩnh vực nào không có dấu ấn đóng góp, phối hợp, hiệp đồng của đối ngoại nhân dân.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh: Dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 có nêu: “Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân”. Khát vọng phát triển của dân tộc, kỳ vọng của bạn bè quốc tế trong một thế giới biến động đang vừa là thời cơ, vừa là thách thức lớn đối với đối ngoại nói chung và nhất là đối ngoại nhân dân.

Ngoại giao nhân dân đóng góp quan trọng cho sự hoà bình thế giới​​​​

Tại Toạ đàm, các diễn giả, đại biểu đã thảo luận các nội dung như quá trình hình thành, phát triển của VUFO; vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân Việt Nam trong công tác đối ngoại/ngoại giao; những thành tựu của công tác đối ngoại nhân dân và VUFO trong đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia, xây dựng và phát triển đất nước, hội nhập quốc tế, đóng góp cho phong trào hòa bình của nhân dân tiến bộ thế giới; bối cảnh tình hình thế giới và khu vực, định hướng, nhiệm vụ đặt ra với đối ngoại/đối ngoại nhân dân trong giai đoạn mới; bài học kinh nghiệm và giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác đối ngoại nhân dân.

Phạm Hải