Phát biểu của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đinh Huệ sau lễ tuyên thệ nhậm chức tại Kỳ họp thứ Mười một, Quốc hội Khoá XIV

Phát huy truyền thống tốt đẹp của Quốc hội, nguyện đem hết sức mình phụng sự lợi ích Quốc gia, dân tộc