Đô thị Phố Mới mở rộng

Phát huy nội lực, tạo đà phát triển 

Xem với cỡ chữ
Tại Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Bắc Ninh đã thông qua Đề án đề nghị công nhận đô thị Phố Mới mở rộng là đô thị loại IV. Việc nâng cấp này tạo thế và lực để đô thị Phố Mới phát huy nội lực, tạo đà phát triển trong xu thế hội nhập, đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Quế Võ và cả tỉnh Bắc Ninh.

Khẳng định vị thế đô thị công nghiệp - dịch vụ

Theo quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh được UBND tỉnh phê duyệt, tỉnh Bắc Ninh sẽ trở thành vùng đô thị lớn. Đô thị Bắc Ninh là đô thị lõi giữ vai trò là “đầu tàu hạt nhân” thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đạt tiêu chuẩn đô thị loại I, làm tiền đề xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, đô thị Phố Mới mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV, được xác định là 1 trong 3 đô thị vệ tinh trong chùm đô thị hướng tâm của đô thị lõi. Với tính chất là đô thị công nghiệp, dịch vụ, Phố Mới sẽ trở thành một quận của thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương.

Huyện Quế Võ là một trong 8 đơn vị hành chính của tỉnh Bắc Ninh có vị trí nằm ở phía Đông, thuộc vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng. Trong đó, thị trấn Phố Mới là trung tâm phát triển kinh tế xã hội. Đô thị Phố Mới mở rộng bao gồm 18 đơn vị hành chính gồm 1 thị trấn và 17 xã thuộc huyện Quế Võ, có quy mô dân số năm 2019 là 189.736 người. Riêng dân số nội thị là 128.371 người, trong đó dân số thường trú là 122.541 người, dân số tạm trú và quy đổi là 5.830 người.

UBND huyện Quế Võ cho biết, đô thị Phố Mới mở rộng khẳng định vị thế một đô thị công nghiệp - dịch vụ thương mại loại IV. Với không gian được mở rộng, bộ mặt đô thị nhanh chóng được đổi mới, có các tuyến phố cùng nhiều công trình trụ sở cơ quan, quảng trường, vườn hoa được xây dựng đẹp và khang trang. Việc nâng cấp đô thị Phố Mới mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV sẽ tạo điều kiện cho Quế Võ tiếp tục nâng cao chất lượng và đời sống văn hóa - tinh thần cho người dân, phát huy lợi thế, thu hút đầu tư thúc đẩy phát triển kinh tế. Đây sẽ là cơ sở để hình thành bộ máy quản lý hành chính mới có đủ năng lực điều hành, quản lý phát triển đô thị loại IV với đặc trưng là công nghiệp, dịch vụ.


Bộ mặt đô thị Quế Võ ngày càng khang trang

Hoàn thiện các tiêu chí

Đối chiếu với Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25.5.2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội “về phân loại đô thị” thì đô thị Phố Mới mở rộng đạt 89,18/100 điểm (điểm quy định tối thiểu yêu cầu là 75 điểm), trong đó có 47 tiêu chuẩn đạt tối đa. Trong đó, tiêu biểu là các tiêu chí về vị trí, chức năng là trung tâm tổng hợp hoặc trung tâm chuyên ngành cấp tỉnh về kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế, du lịch, khoa học và công nghệ, đầu mối giao thông, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh hoặc vùng liên huyện; tiêu chí cân đối thu chi ngân sách; tiêu chí về chuyển dịch cơ cấu kinh tế…

Tuy nhiên, cũng có 6 tiêu chuẩn không đạt và 6 tiêu chuẩn chưa đạt điểm tối đa. UBND huyện Quế Võ đã đưa ra nhiều giải pháp để khắc phục với các nhóm tiêu chuẩn này như Quy hoạch Trung tâm y tế huyện đến năm 2025 tăng 250 giường bệnh, nâng tiêu chuẩn tối thiểu số giường bệnh/1.000 người là 2,4 giường. Đồng thời, xây dựng hệ thống thoát nước thải riêng hoàn toàn với hệ thống thoát nước mưa để thu gom và đưa về nhà máy xử lý nước thải số 1 đặt tại xã Cách Bi, có công suất 10.000m3/ngày đêm, còn một phần đưa về nhà máy xử lý nước thải của thành phố Bắc Ninh. Các khu dân cư cũ phân tán sẽ xử lý cục bộ trong từng công trình trước khi thải ra hệ thống cống chung.

Cũng theo lãnh đạo UBND huyện, Quế Võ sẽ tập trung mở rộng và cải tạo khu vực Trung tâm văn hóa cũ của thị trấn thành Trung tâm văn hóa và công viên cây xanh; xây dựng các công viên hồ điều hòa kết hợp tiêu, thoát nước. Giai đoạn đến năm 2025, tập trung xây dựng 2 khu công viên gắn với hồ điều hòa là công viên Bằng An - Quế Tân quy mô khoảng 20ha và công viên Phương Liễu - Đại Xuân quy mô khoảng 24ha; tổng diện tích cây xanh khu vực nội thị đến năm 2025 sẽ phấn đấu xây dựng khoảng 450.000m2, diện tích đất cây xanh sẽ đạt hơn 4m2/người.

Trong thời gian tới, huyện sẽ ban hành quy định, tiêu chí xây dựng và công nhận “Tuyến phố văn minh đô thị” trên địa bàn; các tuyến phố chưa đạt, sẽ tiếp tục đầu tư, nâng cấp và hoàn thiện, bảo đảm trong tương lai 100% các tuyến phố chính đạt văn minh đô thị. Thực hiện xã hội hóa các dự án phát triển giáo dục, y tế, thể dục thể thao, du lịch, thương mại dịch vụ, các khu đô thị mới, khu nhà ở mới thông qua nhiều giải pháp hấp dẫn, ưu đãi đầu tư, quỹ đất sạch…

Tuấn Đỗ