Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025

Phát biểu tham luận của Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Đỗ Chí Nghĩa