Phát biểu khai mạc Phiên chất vấn của Chủ tịch Quốc hội NGUYỄN THỊ KIM NGÂN