Phát biểu của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch QH Tòng Thị Phóng tại Hội nghị quan hệ hợp tác Quốc hội Việt Nam - Lào, Đoàn kết - Hữu nghị