Phát biểu của Tổng thư ký QH, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc tại Hội nghị Cộng tác viên toàn quốc Báo Đại biểu Nhân dân lần thứ 15