Phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Lễ tuyên thệ