Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Lễ tuyên thệ