Phát biểu của CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội Khoá XV