Phát biểu của Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ tuyên thệ