Phát biểu bế mạc của CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ Kỳ họp thứ Mười một, Quốc hội Khóa XIV