Tổng kết Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

- Thứ Hai, 10/06/2024, 16:01 - Chia sẻ

Ngày 10.6, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị.

Tổng kết Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam -0
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang phát biểu tại Hội nghị 

Cùng dự hội nghị có các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết; Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Võ Minh Lương…. và gần 400 đại biểu đến từ các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội.

Tổng kết Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam -0
Các đại biểu dự hội nghị 

Qua gần 10 năm thực hiện cho thấy, Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam đã tạo động lực để đội ngũ sĩ quan phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, thực sự là nòng cốt trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã nghiên cứu áp dụng, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất giữa các quy phạm pháp luật về sĩ quan với các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về công tác cán bộ và cán bộ; các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và chính quyền địa phương trong phạm vi trách nhiệm đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về sĩ quan; làm tốt công tác tuyên truyền hướng nghiệp, tạo nguồn đào tạo sĩ quan, bồi dưỡng nâng cao trình độ, tiếp nhận chuyển ngành và bảo đảm chế độ, chính sách đối với sĩ quan tại ngũ, sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ và hậu phương quân đội, xây dựng đội ngũ sĩ quan có số lượng theo nhu cầu biên chế, chất lượng ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

So với năm 2014, số lượng, chất lượng đội ngũ sĩ quan hiện nay được nâng lên, cơ cấu được điều chỉnh phù hợp. Cụ thể: Số lượng sĩ quan đạt 100% nhu cầu biên chế; sĩ quan có trình độ sau đại học tăng 5,39%; tỷ lệ cán bộ nữ và cán bộ người dân tộc đều tăng cao. Nhiều đồng chí được cấp có thẩm quyền phân công, điều động giữ các chức vụ lãnh đạo trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương và trực tiếp công tác, hoạt động liên tục trong môi trường quốc tế (tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, làm công tác đối ngoại, tùy viên quốc phòng…).

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Luật Sĩ quan xuất hiện những vướng mắc, bất cập, như: Chức vụ của sĩ quan; tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan; trần quân hàm cấp tướng; rút ngắn thời hạn xét thăng quân hàm cấp úy; chế độ, chính sách đối với sĩ quan; về sĩ quan dự bị... Hội nghị được nghe các tham luận thống nhất khẳng định sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung một số nội dung của luật hiện hành và một số văn bản quy phạm pháp luật nhằm khắc phục những vướng mắc, bất cập hiện nay.

Phát biểu kết luận, chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt và triển khai nghiêm túc quan điểm, đường lối của Đảng về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ; chấp hành nghiêm nguyên tắc, quy chế, quy trình, quy định về công tác cán bộ; nhận xét, đánh giá cán bộ gắn với quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển, chuyển ra, kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ, phong, thăng quân hàm sĩ quan, nâng lương cán bộ bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định. 

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng; thực hiện có hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng đội ngũ sĩ quan theo phạm vi, quyền hạn; chủ động trong quan hệ hợp tác quốc tế, phát huy mọi nguồn lực để xây dựng đội ngũ sĩ quan. Đặt ra yêu cầu cao đối với sĩ quan, đồng thời tạo môi trường, điều kiện làm việc để sĩ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tổng kết Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam -0
Bộ Quốc phòng trao thưởng cho 59 tập thể và 62 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Đặc biệt, Bộ trưởng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan liên quan đẩy nhanh quá trình xây dựng, sớm hoàn thành trình Quốc hội thông qua Luật Sĩ quan sửa đổi bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả; nhất là khắc phục những vướng mắc, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện, góp phần xây dựng đội ngũ sĩ quan đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

NHẬT ANH
#