Thái Nguyên: Tập trung hoàn thành số hóa dữ liệu hộ tịch trước ngày 30.10

- 21:49, 04/08/2022

Tập trung hoàn thành số hóa dữ liệu về hộ tịch rước ngày 30.10 tới là một trong những lưu ý được đưa ra tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án 06/CP do Bộ Công an phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức chiều ngày 4.8.

Đã nhập 18.346 bản ghi hộ tịch

Báo cáo của Thường trực Tổ Công tác cho thấy, thời gian qua, Tổ công tác của tỉnh đã phối hợp cùng Bộ Công an tiến hành khảo sát gắn với các nhiệm vụ như dịch vụ công trực tuyến, phát triển kinh tế - xã hội, công dân số, kết nối làm giàu dữ liệu và phục vụ chỉ đạo, điều hành; xây dựng phương án tổng thể các nhiệm vụ, giải pháp cần triển khai.

Thái Nguyên: Tập trung hoàn thành số hóa số liệu hộ tịch trước ngày 30.10 -0
Toàn cảnh Hội nghị ( Ảnh C06 cung cấp)

Đáng chú ý, việc tập trung đẩy mạnh các dịch vụ công phục vụ người dân như liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi. Liên thông đăng ký khai tử, xoá đăng ký thường trú, thí điểm nhập dữ liệu hộ tịch trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại 4 xã, phường của TP. Thái Nguyên và TP. Phổ Yên: Phường Gia Sàng, phường Quang Trung thuộc TP Thái Nguyên, xã Thành Công, xã Đức Thuận thuộc TP Phổ Yên.

Đặc biệt trong quá trình triển khai thí điểm số hóa dữ liệu hộ tịch trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đã tổ chức khảo sát, họp tổ công tác thường trực ngay khi phát hiện các vướng mắc để đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai Đề án, thống nhất các biện pháp, giải pháp tháo gỡ; đã đạt được những kết quả bước đầu tích cực, bảo đảm đúng tiến độ. Cụ thể, từ ngày 24.7 đến nay, các đơn vị đã tổ chức nhập, làm sạch thông tin hộ tịch trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nhập được tổng 18.346 bản ghi hộ tịch (Sổ khai sinh là 13.639 bản ghi, Sổ khai tử là 2.392 bản ghi, Sổ kết hôn là 2.315 bản ghi).

Ngày 28.7, với dữ liệu hộ tịch trước năm 2019 hiện có của phường Gia Sàng do Sở Thông tin & truyền thông cung cấp; Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư đã phân tích, đối khớp và đẩy dữ liệu lên hệ thống ngày 2.8, được 77 sổ với 4.139 bản ghi.

Tập trung hoàn thành số hóa số liệu hộ tịch trước 30.10

Đánh giá về việc triển khai Đề án 06 tại tỉnh Thái Nguyên, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư (Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an), Đại tá Vũ Văn Tấn cho biết: trong quá trình triển khai thí điểm số hóa dữ liệu hộ tịch trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Tổ công tác của UBND tỉnh Thái Nguyên đã kịp thời phối hợp chặt chẽ cùng Cục để nhanh chóng phát hiện các vướng mắc, khó khăn đảm bảo thực hiện đúng tiến độ. Bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực.

Thái Nguyên: Tập trung hoàn thành số hóa số liệu hộ tịch trước ngày 30.10 -0
Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư (C06), Đại tá Vũ Văn Tấn phát biểu tại hội nghị

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế: một số nhiệm vụ còn chậm; công tác bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin trước khi kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo hướng dẫn 1552 của Bộ Thông tin và truyền thông còn chưa thực hiện được; tỷ lệ người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mặc dù được nâng nên, nhưng chưa tương xứng với tình hình thực tế… “Trong khi đó, các nhiệm vụ của Đề án thời gian tới là rất lớn, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách phải hoàn thành trong 06 tháng cuối năm 2022”- Đại tá Vũ Văn Tấn nhấn mạnh.

Thời gian tới, đề nghị Tổ Công tác Đề án tỉnh Thái Nguyên tiếp tục bám sát lộ trình thực hiện Đề án để đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt, “chạy đua với thời gian”, quyết tâm hoàn thành các nội dung công việc theo đúng tiến độ đề ra, cụ thể: thành viên Tổ công tác cần “nêu gương” trong công tác triển khai Kế hoạch và thực hiện các nhiệm vụ của Đề án theo chức năng nhiệm vụ được giao; phải thể hiện tinh thần gương mẫu thực hiện trước, phối hợp chặt chẽ với các Sở, đơn vị có liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh, vướng mắc trong quá trình Tổ triển khai đề án cấp xã gặp phải.

Đặc biệt đối với công tác số hóa, nhập thông tin Sổ hộ tịch trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, để bảo đảm triển khai đạt hiệu quả, đề nghị Chủ tịch UBND chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện số hóa hộ tịch đồng loạt trên toàn tỉnh Thái Nguyên từ ngày 8.8.2022. Đồng thời phối hợp VNPT để hỗ trợ máy tính nhập liệu, đường truyền….

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng cũng đã yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, địa phương nghiêm túc tiếp thu những góp ý, nhất là giải pháp do Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư đưa ra. Đồng thời  ông Hùng cũng lưu ý cần tranh thủ cơ hội và mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ, tập trung hoàn thành số hóa dữ liệu về hộ tịch của toàn tỉnh trước ngày 30.10 tới.

Bảo Hân