Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức

- Thứ Bảy, 18/11/2023, 07:22 - Chia sẻ

Theo Đại tá Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh luôn chú trọng kiện toàn và duy trì hiệu quả hoạt động của hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) các cấp; chỉ đạo làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; kết hợp chặt chẽ công tác tuyên truyền, PBGDPL với tăng cường quản lý, duy trì kỷ luật… tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy các cấp

Đại tá Nguyễn Thành Trung cho biết, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xác định, tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy các cấp là giải pháp tiền đề, có ý nghĩa quan trọng; đồng thời, là nguyên tắc chỉ đạo xuyên suốt quá trình tổ chức thực hiện. Do đó, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết về công tác PBGDPL; bám sát sự hướng dẫn của Hội đồng PBGDPL tỉnh và Quân khu, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã xây dựng Nghị quyết chuyên đề về "Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo giữ nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước và bảo đảm an toàn trong lực lượng vũ trang tỉnh".

Đặc biệt, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh còn tham mưu cho UBND tỉnh triển khai Kế hoạch số 21/KH-UBND, ngày 26.1.2022 về thực hiện Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác PBGDPL, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở, giai đoạn 2021 - 2027". Đồng thời, chỉ đạo cơ quan chính trị các cấp xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện thống nhất trong lực lượng vũ trang tỉnh.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh còn thường xuyên kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, bảo đảm đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý, chất lượng cao. Theo thống kê, đến nay, lực lượng vũ trang tỉnh có 144 báo cáo viên (cấp tỉnh với 7 báo cáo viên; cấp trung đoàn và tương đương 42 người; cấp tiểu đoàn và tương đương là 4 người; cấp đại đội 14 người và cấp xã 81 người); chất lượng chuyên môn 100% khá, giỏi, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

"Trong từng chuyên đề PBGDPL, các đơn vị đã chú trọng lồng ghép thông tin về tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật của cơ quan, đơn vị, địa phương; phân tích làm rõ lợi ích của việc tôn trọng, tuân thủ, chấp hành pháp luật, kỷ luật; nêu gương người tốt, việc tốt, phê phán những hành vi vi phạm pháp luật, kỷ luật… làm cho các nội dung thấm sâu vào từng cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân” - Đại tá Nguyễn Thành Trung nhấn mạnh.

Nhờ đó, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, điều lệnh, điều lệ, chế độ quy định của Quân đội, đơn vị trong cán bộ, chiến sĩ ngày càng chuyển biến rõ nét, góp phần giảm tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường, mất an toàn trong huấn luyện, công tác.

Bảo đảm trọng tâm, trọng điểm

Theo Đại tá Nguyễn Thành Trung, từ mục tiêu phổ biến, giáo dục pháp luật đã xác định, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện phải bảo đảm đủ nội dung, nhưng có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp từng đối tượng. 

Đối với Nhân dân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những vấn đề về dân tộc, tôn giáo và các quy định của địa phương; đi sâu tuyên truyền, phổ biến về Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Khiếu nại, tố cáo... Đặc biệt, coi trọng việc phổ biến, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh niên, thiếu niên...

Để nội dung PBGDPL được truyền tải một cách sinh động, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp các hình thức. Đối với lực lượng thường trực, tổ chức lên lớp tập trung với lồng ghép trong các buổi lên lớp chính trị, thông báo thời sự; tọa đàm, diễn đàn, đối thoại dân chủ; Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần; giao lưu văn hóa, văn nghệ; thi tìm hiểu pháp luật, kể chuyện pháp luật; hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh nội bộ, bảng tin của đơn vị để cập nhật thường xuyên kiến thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ.

Đồng thời, tăng cường khai thác, quản lý, sử dụng hiệu quả sách, báo pháp luật trong ngăn sách pháp luật, tủ sách pháp luật ở đơn vị; chủ động khai thác từ nhiều nguồn để bổ sung sách, báo pháp luật, những tài liệu, văn bản pháp luật mới; luân chuyển sách giữa các đơn vị, làm phong phú thêm nội dung pháp luật để thu hút cán bộ, chiến sĩ tham gia đọc, tìm hiểu, nâng cao kiến thức pháp luật. Mặt khác, duy trì thường xuyên "Ngày Pháp luật" ở đơn vị (mỗi tháng 1 lần, vào ngày thứ Năm tuần cuối tháng) với nhiều hình thức phong phú, như sân khấu hóa, hỏi đáp pháp luật...

Cùng với đó, phát huy hiệu quả hoạt động của "Tổ 3 người", "Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý", "Tổ chuyên trách" và thực hiện tốt các mô hình "Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với các sở, ngành phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho công nhân các khu công nghiệp và học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn"; "Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đồng hành cùng các tôn giáo và các ban, ngành, đoàn thể phổ biến kiến thức quốc phòng, an ninh"; "Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ biển, đảo Việt Nam"; "Mỗi tuần một điều luật"...

Nhờ đó, lượng thông tin pháp luật đến cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân ngày càng phong phú, sâu sắc, tạo sự chuyển biến tích cực, vững chắc về ý thức thượng tôn pháp luật của các tầng lớp Nhân dân, góp phần nâng cao sức mạnh của lực lượng vũ trang tỉnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Thanh Điểu
#