Hoàn thiện chính sách, pháp luật về công tác xã hội trong lĩnh vực tư pháp

- Thứ Tư, 30/11/2022, 12:49 - Chia sẻ

Sáng 30.11, tại Hà Nội, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội thảo khoa học “Hoàn thiện chính sách, pháp luật công tác xã hội trong lĩnh vực tư pháp”.

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Hồi; Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Du; Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Doãn Tiến; Vụ trưởng Vụ các vấn đề xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Ngọc Quý đồng chủ trì Hội thảo.

Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Hồi phát biểu tại Hội thảo
Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Hồi phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Doãn Tiến nêu rõ, công tác xã hội là nhiệm vụ chính trị quan trọng luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm nhằm bảo đảm an sinh xã hội, công bằng xã hội. Công tác xã hội trong lĩnh vực tư pháp là một phần của công tác xã hội, góp phần đa dạng hóa các lĩnh vực trợ giúp xã hội, nâng tính chuyên nghiệp của nghề công tác xã hội và đề cao sự tôn trọng của xã hội đối với nghề, nhất là trong lĩnh vực tư pháp.

Xét về bản chất, công tác xã hội trong lĩnh vực tư pháp là những hoạt động nhằm hỗ trợ, giúp đỡ những người vi phạm pháp luật, người phạm tội, người bị hại, người bị kết án, người trong quá trình chấp hành hình phạt và đã chấp hành xong hình phạt; người được trợ cấp thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn trong các vụ việc về lao động, việc làm, người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế như: người cao tuổi, người khuyết tật, người dưới 18 tuổi… Đây là đối tượng có liên quan đến hệ thống tư pháp được sớm tiếp cận với hệ thống tư pháp công bằng, minh bạch, bình đẳng, được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. Tuy nhiên, khuôn khổ pháp lý phát triển nghề công tác xã hội chưa được quy định rõ ràng, hoàn chỉnh; nhiều văn bản pháp luật quy định về công tác xã hội có giá trị pháp lý tương đối thấp, chủ yếu là nghị định và thông tư hướng dẫn của các bộ, ngành liên quan.

Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Doãn Tiến phát biểu khai mạc Hội thảo
Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Doãn Tiến phát biểu khai mạc Hội thảo

Làm rõ hơn những hạn chế trong lĩnh vực công tác xã hội, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Hồi thẳng thắn nhìn nhận, bên cạnh khuôn khổ pháp lý chưa hoàn chỉnh và đồng bộ, các nguồn lực cho công tác tuyên truyền lĩnh vực này còn hạn chế; hoạt động truyền thông chưa được quan tâm đúng mức so với các lĩnh vực khác làm cho một bộ phận xã hội nhận thức chưa đúng, chưa đầy đủ về tầm quan trọng của công tác xã hội…

Để đưa quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào đời sống xã hội, đáp ứng yêu cầu của công tác xã hội trong lĩnh vực tư pháp trong bối cảnh mới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi đề nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương tăng cường công tác truyền thông để nâng cao nhận thức cho các đối tượng. Bộ Tư pháp, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Bộ Công an nghiên cứu, làm rõ vai trò, trách nhiệm, nhiệm vụ trong từng ngành đối với vấn đề này; tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về công tác xã hội để có hành lang pháp lý, các quy định, thông tư đầy đủ. Cần thống nhất nhận thức làm rõ nội hàm, những điểm mạnh, điểm yếu trong đánh giá tổng kết mô hình công tác xã hội, từ đó chia sẻ kinh nghiệm để nhân rộng.

Quang cảnh Hội thảo
Quang cảnh Hội thảo

Đồng thời, cần tập trung vào đào tạo, xây dựng năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xã hội; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng, vừa làm vừa tổng kết, rút kinh nghiệm; các trường đại học tăng cường dạy những bộ môn về công tác xã hội… Cùng với đó, tập trung kiến nghị, đề xuất các giải pháp thông minh trong triển khai truyền thông; tăng cường truyền thông nhận thức xã hội về công tác xã hội trong lĩnh vực tư pháp.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích về căn cứ, cơ sở chính trị - pháp lý, nghiên cứu, đánh giá kết quả thực hiện công tác xã hội trong lĩnh vực tư pháp; chia sẻ kinh nghiệm, mô hình về công tác xã hội trong lĩnh vực này. Qua đó, các đại biểu đưa ra các kiến nghị cơ chế hoàn thiện chính sách, pháp luật về công tác xã hội trong lĩnh vực tư pháp; các giải pháp truyền thông phổ biến, tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức của toàn xã hội cũng như đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, các tầng lớp Nhân dân về công tác xã hội nói chung và công tác xã hội trong lĩnh vực tư pháp nói riêng.

Minh Trang
#